...
...
Borang Pendaftaran Akaun Utama

Bapa/Penjaga


Ibu


# Nama Pelajar MyKad Pelajar Darjah/Tingkatan Kelas Action

Adakah anda sudah memuat turun dan mendaftar sebagai pengguna dPurse?

Sila pilih akaun pendaftar.

Berdaftar dibawah akaun?

Selaras dengan Dasar Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA), kami meminta persetujuan anda sebagai pelanggan untuk membenarkan kami menggunakan, memproses, dan menyimpan data peribadi anda. Tujuan kami mengumpul dan menyimpan data peribadi anda, adalah bagi penilaian permohonan untuk penggunaan penglibatan dan pendaftaran dengan inisiatif kami.

Saya/Kami mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah tepat dan saya/kami akan memberitahu Dataprep Payment Solutions sekiranya terdapat sebarang perubahan maklumat yang diberikan disini.

Tarikh: 25/04/2024

© Dataprep Payment Solutions Sdn. Bhd. (703604-X)